Afdrukken

Welkom bij TaalAccent.nl

TaalAccent is een logopedisch bedrijf in Amsterdam gespecialiseerd in uitspraakverbetering en accentvermindering van de Nederlandse taal bij volwassenen.

Bent u, als anderstalige, nog niet voldoende verstaanbaar? TaalAccent helpt u , in individuele lessen, uw verstaanbaarheid te vergroten. In deze lessen is er aandacht voor alle facetten van de Nederlandse uitspraak ( klemtoon, zinsaccenten, woordaccenten, ritme ,intonatie , "moeilijke" klanken etc).

Het is altijd de bedoeling dat u het geleerde meteen kan gebruiken in uw dagelijkse leven / op uw werk.

Doordat de lessen 1:1 zijn krijgen uw persoonlijke wensen alle aandacht!

Inmiddels heeft TaalAccent lesgegeven aan meer dan 45 nationaliteiten. 

TaalAccent helpt u ook als Nederlands uw moedertaal is maar uw accent / dialect de verstaanbaarheid beinvloedt. 

Naast individuele lessen geeft TaalAccent ook workshops en trainingen op maat. Hierin wordt aandacht gegeven aan problemen  die anderstaligen ervaren. De workshop (en/of training) geven de docent de middelen in handen om cursisten beter te kunnen begeleiden in hun uitspraakproblemen en verstaanbaarheid.

  • Meer informatie over de verschillende lesprogramma's vindt u op deze website.

Wilt u direct informatie over een lesprogramma, klikt u dan op de knop hiernaast.